In Actualitat

El parlament de Lituània ha votat en contra de debatre aquest projecte concret, però deixa la porta oberta a modificar-lo i, un cop fets els canvis, tornar-lo a portar a votació més endavant. El debat ha quedat a dos vots de ser aprovat: ha rebut 63 vots a favor, però 58 en contra i 7 abstencions. A Lituània només hi ha una cambra, el Seimas, i es necessiten tres cinquenes parts dels vots per tirar endavant una decisió com aquesta.


La unió entre persones del mateix sexe continua generant controvèrsia entre la societat i la política lituanes. Diferents sectors consideren que posaria en joc el concepte de família tradicional. De fet, el text rebutjat no feia cap referència al nucli familiar ni contemplava l’adopció. 

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search