In Actualitat, Europa | Unió Europea, Hongria, Notícies, Països, Polònia, Societat

Vincular les ajudes europees a l’estat de dret. Això és el què volen els ciutadans polonesos i hongaresos. Si més no, així ho reflecteix més del 70% dels enquestats a l’Eurobaròmetre. En aquest mateix sentit apunten la resta de ciutadans del continent, que també volen que només aquells països que respectin els drets i la democràcia siguin els que optin als recursos. En són el 77% dels enquestats (a Espanya és el 80%).

Dades de l’enquesta de l’Eurobaròmetre

Les competències des de Brussel·les, tema a part

La mateixa enquesta ha preguntat sobre si la Unió Europea hauria de disposar de més competències. I un 66% hi està a favor. Dels preguntats, més de la meitat (54%) pensa que s’hauria de tenir un pressupost comunitari amb mitjans financers suficients per fer front a la crisi de la Covid-19. En aquest sentit, qui més a favor hi està és Espanya i dos països culturalment molt lligats entre ells, Grècia i Xipre.

 

Segpns l’Eurobaròmetre, la majoria d’europeus estan d’acord a una major centralització de recursos

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search