In Coronavirus, Notícies, Societat, Suècia, Temes d'actualitat

L’economia de Suècia tampoc se salvarà de la crisi econòmica que comportarà el Covid-19. Les previsions de creixement auguren un descens del Producte Interior Brut (PIB) del 10%, tot i que el govern va apostar per mesures menys estrictes que en altres països. També preveuen que es dobli la taxa de desocupació fins al 13,5%.

Tot i les mesures internes de no tancar els negocis, escoles o comerços, en definitiva no paralitzar el país pel coronavirus, la crisi econòmica internacional també ha perjudicat l’economia del país. I és que Suècia depèn molt de les exportacions i de les decisions de grans companyies com Volvo, que sí que va tancar la seva fàbrica durant unes setmanes per falta de subministraments. Sumat a què la població, tot i tenir la possibilitat de desplaçar-se, ha seguit les recomanacions de les autoritats que apel·laven a reduir els desplaçaments innecessaris i el contacte social. I finalment, les vendes del sector dels serveis ha disminuït fins a un 78%.

Tot i això, els experts pronostiquen que, tot i que no han pogut evitar que la crisi econòmica els hi afectes, Suècia es recuperarà més de pressa que altres països de la Unió Europea que han seguit mesures més estrictes. Ara bé, Dinamarca, NoruegaFinlàndia, que sí que han pres mesures més estrictes, aquests presenten un impacte econòmic similar però amb la diferència que la població d’aquests països no s’ha vist tan afectada pel Covid-19.

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search